TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị Giao ban công tác thống kê quý IV năm 2018 và triển khai công tác quý I năm 2019

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, chiều ngày 24/12/2018 Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thống kê quý IV năm 2018 và triển khai công tác quý I năm 2019. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, người lao động thuộc Văn phòng Cục và các đồng chí Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội nghị...

          Trong quý IV năm 2018, công chức, người lao động Cục Thống kê đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, định kỳ báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin phản ánh khách quan, sát thực tế tình hình kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành trong tỉnh và Tổng cục Thống kê. Quản lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả biên chế, kinh phí được cấp trên giao. Đặc biệt đã tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả, thành tích đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải rút kinh nghiệm khắc phục trong thời gian tới.

Đại diện các Phòng thuộc Văn Phòng Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố đã phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng đã đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, ghi nhận sự nỗ lực của tất cả công chức, người lao động toàn ngành Thống kê Bình Thuận đã phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao mặc dù trong quý IV là khoản thời gian có nhiều cuộc điều tra diễn ra. Qua đó đồng chí Cục trưởng cũng yêu cầu tất cả công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được, cùng nhau chia sẽ, tìm cách khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ tiếp theo với chất lượng cao nhất./.

CTK Bình Thuận
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/