TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị Giao ban công tác thống kê quý III và triển khai công tác quý IV năm 2018

Trong quý III năm 2018, công chức, người lao động Cục Thống kê đã đoàn kết, tập trung thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của ngành, định kỳ báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin...

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, sáng ngày 26/9/2018 Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thống kê quý III và triển khai công tác quý IV năm 2018. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, người lao động thuộc Văn phòng Cục và các đồng chí Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, phụ trách kế toán Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

Trong quý III năm 2018, công chức, người lao động Cục Thống kê đã đoàn kết, tập trung thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của ngành, định kỳ báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin phản ánh khách quan, sát thực tế tình hình kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành trong tỉnh và Tổng cục Thống kê. Quản lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả biên chế, kinh phí được cấp trên giao. Đặc biệt đã tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả, thành tích đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục trong thời gian tới.

Đại diện các Phòng thuộc Văn Phòng Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố đã phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng đã đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, ghi nhận sự nỗ lực của tất cả công chức, người lao động toàn ngành Thống kê Bình Thuận đã phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó đồng chí Cục trưởng cũng yêu cầu tất cả công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả, khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ với chất lượng cao nhất; nâng cao chất lượng thông tin thống kê, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của toàn ngành nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong các tháng còn lại của năm 2018./.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

Đại diện các Phòng thuộc Văn phòng Cục phát biểu ý kiến

 

Toàn cảnh Hội nghị

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/