TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2018

Trong tháng, một số địa phương bắt đầu thu hoạch vụ Hè thu, tính đến ngày 15/8/2018 đã thu hoạch khoảng 10.500 ha lúa Hè thu 2018 bằng 23,4% so cùng kỳ năm trước, sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 25.926,4 tấn, tăng 1,66% so tháng cùng kỳ. Nhìn chung, sản xuất công nghiệp trong 8 tháng tăng trưởng khá cao (tăng 14,08% so với cùng kỳ năm 2017). Ước thu ngân sách tháng 8 đạt 550 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng là 6.682,0 tỷ đồng, đạt 78,61% dự toán năm (giảm 2,73% so với cùng kỳ năm trước),...

        I. Nông - Lâm - Thuỷ sản

1. Trồng trọt

* Cây hàng năm:

Trọng tâm trong tháng là tập trung chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ hè thu. Nhìn chung, vụ hè thu năm nay tiến độ diện tích gieo trồng chưa đạt, do thời tiết không được thuận lợi, mưa muộn hơn cùng kỳ và nắng hạn cục bộ ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng của vụ, dẫn đến một số diện tích cây hàng năm không đạt kế hoạch, thấp hơn so cùng kỳ, giảm hầu hết ở các nhóm cây trồng, tập trung nhiều vào các loại cây như lúa, bắp, mè, dưa hấu và dưa lấy hạt.

Tính đến ngày 15/8/2018, diện tích gieo trồng toàn tỉnh là 86.686 ha, đạt 92,2% so kế hoạch vụ (giảm 10% so cùng kỳ năm trước), trong đó: lúa 43.626 ha (đạt 106,4% kế hoạch vụ, giảm 2,8% so vụ cùng kỳ năm trước); bắp 7.613,2 ha (đạt 95% kế hoạch vụ, giảm 11,5% so vụ cùng kỳ năm trước); cây chất bột 22.510,7 ha (giảm 11,6% so cùng kỳ năm trước); mè 4.274 ha (giảm 22,4% so vụ cùng kỳ năm trước); đậu phụng 1.819 ha (giảm 14,4% so vụ cùng kỳ năm trước); rau các loại 2.194 ha (giảm 6,7% so vụ cùng kỳ năm trước); đậu các loại 3.266 ha (giảm 32,8% so vụ cùng kỳ năm trước); cây hàng năm khác 557 ha (tăng 6,6% so vụ cùng kỳ năm trước).

Diện tích gieo trồng các loại cây trồng cạn như đậu các loại và cây công nghiệp ngắn ngày giảm đáng kể so với vụ hè thu năm 2017 do không đảm bảo lượng nước tưới (mưa trễ và lượng mưa thấp so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là ở các huyện phía Bắc của tỉnh). Cụ thể: Diện tích trồng bắp, mía và mỳ ở một số huyện giảm và một số diện tích bắp trồng xen với cây lâu năm nay đã bước vào giai đoạn khép tán nên không thể tiếp tục canh tác, bên cạnh đó diện tích đất dùng trồng mỳ nhiều năm liên tục đã bị thoái hoá làm cho năng suất không cao nên người dân không mạnh dạn đầu tư. Riêng cây mía được trồng nhiều nhất tại huyện Hàm Tân nhưng hiện nay diện tích bị thu hẹp đáng kể do giá mía đang xuống thấp, trong quá trình trồng chăm sóc chưa tốt, chữ lượng đường không cao nên công ty mía đường đang hạn chế thu mua, do đó người dân bị thua lỗ gây tâm lý e ngại đối với loại cây trồng này.

Trong tháng, một số địa phương bắt đầu thu hoạch vụ Hè thu, tính đến ngày 15/8/2018 đã thu hoạch khoảng 10.500 ha lúa Hè thu 2018 bằng 23,4% so cùng kỳ năm trước.

* Cây lâu năm:

Diện tích cây lâu năm được duy trì ổn định, các cây trồng lợi thế như thanh long, cao su đang trong thời điểm thu hoạch được người dân đầu tư chăm sóc khá tích cực. Tính đến thời điểm 15/8/2018 kết quả phát triển một số cây lâu năm như sau:

- Thanh long: Hiện nay đang gần kết thúc vụ thu hoạch chính, một số nhà vườn bắt đầu chong đèn, thời tiết tháng 8 mưa nhiều, các loại bệnh xuất hiện trên cây thanh long như: thán thư, vàng cành, thối cành, đốm trắng (nấm tắc kè), đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng trái thanh long thu hoạch. Tính đến thời điểm 10/8/2018 toàn tỉnh có 9.729,26 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap, trong đó Hàm Thuận Nam 5.754,81 ha, Hàm Thuận Bắc 3.402,71 ha, Bắc Bình 284,47 ha, Phan Thiết 90,47 ha, Hàm Tân 92 ha, La Gi 104,8 ha.

- Cây điều: Hiện nay đã hết mùa thu hoạch nên người dân đang tiến hành chăm sóc, bón phân và đầu tư phát triển thêm diện tích trồng.

- Cao su: Đang trong thời điểm thu hoạch nhưng giá cao su vẫn đang đứng ở mức thấp, nhà vườn gần như không có lãi, nên đầu tư trồng mới không đáng kể, một số ít chặt bỏ những vườn già cỗi năng suất thấp để chuyển sang các loại cây trồng khác hiệu quả hơn.

- Cây tiêu: Hiện đã kết thúc vụ thu hoạch, nhà vườn đang tập trung bón phân, làm bồn, chăm sóc nhằm giúp cây phục hồi sau mùa thu hoạch. Diện tích tiêu tập trung chủ yếu ở Đức Linh, Tánh Linh và Hàm Tân; trên cây tiêu thường xuyên xuất hiện nhiều loại bệnh, nhất là bệnh chết chậm hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị nên nhiều hộ chưa mạnh dạn đầu tư; dự báo trong thời gian tới diện tích trồng mới tăng không đáng kể.

- Các loại cây lâu năm còn lại đang được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể,…

* Tình hình dịch bệnh trên cây trồng:

- Cây lúa: Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn trong kỳ là 1.570 ha (giảm 629 ha so với cùng kỳ năm trước). Bệnh bạc lá (cháy bìa lá) 410 ha (giảm 459 ha so với tuần trước). Bệnh đen lép hạt (lem lép) diện tích nhiễm 268 ha (giảm 1.108 ha so với cùng kỳ năm trước). Các đối tượng như ốc bươu vàng, bọ trĩ, sâu đục thân, cuốn lá, đạo ôn gây hại rãi rác mật số và diện tích gây hại không đáng kể.

- Thanh long: Do trong tháng thời tiết có mưa nhiều, ảnh hưởng bão số 4, ban ngày nắng nóng, thuận lợi cho bệnh đốm nâu phát sinh và gây hại, diện tích nhiễm trong kỳ: 3.695 ha (tăng 3.121 ha so với cùng kỳ năm 2017), các loại bệnh khác gây hại không đáng kể.

- Cây tiêu: Diện tích nhiễm bệnh chết nhanh, chết chậm: 1.556 ha (chủ yếu ở  Đức Linh).

- Cây điều: Diện tích nhiễm bệnh thán thư, khô bông và bọ xít muỗi: 114 ha (Phan Thiết, La Gi, Tánh Linh, Hàm Tân).

* Công tác thủy lợi phục vụ sản xuất:

Đã tập trung triển khai các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nước hiện có. Tính đến ngày 10/8/2018, tổng diện tích gieo trồng vụ Hè thu 2018 được tưới từ nguồn nước thủy lợi, thủy điện: 48.698 ha, đạt 94,86% kế hoạch vụ (trong đó: cây lúa và cây màu 30.670 ha đạt 92,07% kế hoạch vụ; cây thanh long và cây công nghiệp dài ngày 18.028 ha đạt 100% kế hoạch vụ).

2. Chăn nuôi

Tại thời điểm 15/8/2018, số lượng gia súc, gia cầm toàn tỉnh như sau:

- Đàn trâu, bò: Có 173.931 con trâu, bò, tăng 1,54% so cùng kỳ; trong đó: Đàn trâu 8.950 con, tăng 0,20% so cùng kỳ; đàn bò 164.981con, tăng 1,62% so cùng kỳ. Nhìn chung, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh không có biến động lớn, chăn nuôi bò tiếp tục được duy trì.

- Đàn lợn: Có 256.125 con, tăng 4,58% so cùng kỳ. Giá lợn hơi tăng, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang đầu tư trở lại, các trang trại nuôi CP do chủ động được con giống và đầu ra nên đang tiếp tục mở rộng phát triển tổng đàn (từ đầu năm 2018 đến nay có thêm 02 doanh nghiệp và 04 trang trại đầu tư mới với tổng số quy mô 36.600 con (Hàm Tân: 02 trang trại; Hàm Thuận Nam: 02 doanh nghiệp và 02 trang trại).

- Đàn gia cầm: Có 3.039,8 ngàn con, tăng 3,91% so cùng kỳ năm trước. Đàn gia cầm tăng do phát triển mới trang trại nuôi gà và chim cút ở Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc (01 trang trại gà với quy mô 80 ngàn con và 04 trang trại cút với quy mô 120 ngàn con). Số lượng đàn gia cầm phát triển thuận lợi, giá đầu ra ổn định, tình hình dịch bệnh được kiểm soát khuyến khích người chăn nuôi tiếp tục đầu tư phát triển tổng đàn.

* Công tác phòng, chống dịch:

Trong tháng, công tác phòng chống bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được triển khai thực hiện tốt, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Hoạt động kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ được kiểm tra thường xuyên, liên tục.

- Công tác tiêm phòng: Đã tổ chức tiêm phòng 2.248.526 liều vắc xin, lũy kế 8 tháng đạt 10.267.184 liều. Trong đó: đàn trâu, bò 17.657 liều, lũy kế 8 tháng đạt 41.203 liều; đàn heo 111.237 liều, lũy kế 8 tháng 505.866 liều; đàn gia cầm 2.117.848 liều, lũy kế 8 tháng đạt 9.708.192 liều.

- Kiểm dịch động vật: Đàn heo 132.480 con, lũy kế  8 tháng 995.568 con; trâu bò: 232 con, lũy kế 8 tháng đạt 6.594 con; gia cầm 170.636 con, lũy kế 8 tháng đạt 1.740.221 con. Riêng đàn dê trong tháng 8 không kiểm dịch, lũy kế 8 tháng đạt 550 con.

- Kiểm soát giết mổ: Đã thực hiện kiểm soát giết mổ bò 41 con, lũy kế 8 tháng đạt 286 con; heo 2.248 con, lũy kế 8 tháng đạt 17.714 con; dê 453 con, lũy kế đạt 8 tháng đạt 2.225 con; gia cầm 7.005 con, lũy kế 8 tháng đạt 57.880 con.

3. Lâm nghiệp

Trong tháng, các đơn vị chủ rừng và các cơ sở giống trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục chăm sóc 4.012 ngàn cây giống đã gieo ươm để cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn, xuất trồng kịp thời vụ. Đã thực hiện trồng 936 ha rừng sản xuất, giảm 2% so cùng kỳ năm trước, lũy kế 8 tháng đạt 1.068 ha, giảm 8% so cùng kỳ và đạt 47,04% kế hoạch năm.

 Giao khoán bảo vệ rừng: Đã chuyển tiếp khoanh nuôi tái sinh (rừng tự nhiên và rừng trồng) với diện tích 5.710 ha (đạt 100% kế hoạch), không có khoanh nuôi tái sinh rừng mới.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên. Đã thành lập 21 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng huyện, 141 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng xã, 402 tổ, đội phòng chống cháy rừng ở các địa phương; xây dựng 1.306,35 km đường băng cản lửa (trong đó 43,02 đường băng xanh và 1.263,33 đường băng trắng), 04 chòi canh lửa; trang bị 06 máy móc, 1.157 dụng cụ thủ công sẵn sàng ứng phó khi có tình huấn cháy khẩn cấp xảy ra. Từ đầu năm đến nay (tính đến giữa tháng 8/2018) toàn tỉnh không có xảy ra cháy rừng nghiêm trọng, có 29 trường hợp cháy cây bụi, thảm cỏ, lá khô dưới tán rừng (diện tích bị cháy 64,74 ha) đã được các cơ quan chức năng huy động chữa cháy kịp thời nên không gây hại về tài nguyên rừng.

Tổng số vụ vi phạm lâm luật trong tháng 8/2018 là 45 vụ (trong đó: phá rừng trái phép 02 vụ; khai thác gỗ và lâm sản khác 09 vụ; mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 16 vụ; chế biến gỗ và lâm sản khác 02 vụ; vi phạm khác 16 vụ). Lũy kế 8 tháng (tính đến giữa tháng 8/2018): 317 vụ, trong đó: phá rừng trái phép 15 vụ; khai thác gỗ và lâm sản khác 47 vụ; mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 101 vụ; chế biến gỗ và lâm sản khác 06 vụ; vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật hoang dã 05 vụ; vi phạm khác 143 vụ.

Tổng số vụ vi phạm chỉ xử phạt hành chính trong tháng 8/2018 là 40 vụ, luỹ kế 8 tháng 292 vụ; xử lý hình sự 04 vụ; tịch thu: 06 ô tô máy kéo, 102 xe máy, 65 phương tiện khác. Trong tháng còn tịch thu 45.27 m3 gỗ các loại (gỗ tròn 21.99 m3, gỗ xẻ các loại là 23.28 m3 trong đó gỗ quý hiếm là 0.76 m³); giá trị lâm sản ngoài gỗ là 13,34 triệu đồng với tổng số tiền phạt, bán tang vật nộp vào ngân sách là 227,8 triệu đồng, lũy kế 8 tháng 3.222,5 triệu đồng.

4. Thuỷ sản

- Trong tháng 8/2018, sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 25.926,4 tấn, tăng 1,66% so tháng cùng kỳ, lũy kế đạt 148.165,5 tấn, tăng 2,71% so với cùng kỳ và đạt 66,61% kế hoạch năm. Trong đó:

+ Nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, thời điểm này các hộ nuôi trồng thuỷ sản tập trung thả giống các loại. Sản lượng nuôi trồng ước đạt 1.148,1 tấn, tăng 1% so tháng cùng kỳ. Luỹ kế 8 tháng ước đạt 9.032 tấn, tăng 2,43% so với cùng kỳ, đạt 72,55% kế hoạch (trong đó: sản lượng cá ước đạt 3.592,4 tấn, tăng 1,91% so tháng cùng kỳ; sản lượng tôm ước đạt 5.399,4 tấn, tăng 2,7% so tháng cùng kỳ).

+ Khai thác thủy sản: Sản lượng khai thác ước đạt 24.778,3 tấn (tăng 1,69% so tháng cùng kỳ). Luỹ kế 8 tháng ước đạt 139.133,5 tấn, đạt 66,25% kế hoạch năm, tăng 2,73% so cùng kỳ (trong đó: khai thác biển đạt 138.722 tấn, tăng 2,72% so cùng kỳ; khai thác nội địa đạt 411,5 tấn, tăng 4,77% so cùng kỳ).

- Công tác ươm nuôi, sản xuất giống vẫn ổn định đảm bảo cung cấp nguồn giống cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Sản xuất giống trong tháng ước đạt 2.001,6 triệu con, giảm 0,9% so tháng cùng kỳ; lũy kế 8 tháng ước đạt 16.502,8 triệu con, đạt 71,75% kế hoạch năm, giảm 3,3% so với cùng kỳ. Sản lượng tôm giống trong tháng ước đạt 2.000 triệu con; lũy kế 8 tháng ước đạt 16.492 triệu con, đạt 71,7% kế hoạch năm. Các hoạt động sản xuất tôm giống gắn với công tác kiểm dịch, phân tích xét nghiệm mẫu được duy trì, không có dịch bệnh xảy ra (chỉ rải rác một số hộ tôm có hiện tượng chậm lớn nhưng mức độ nhẹ).

Trong tháng ảnh hưởng thời tiết của bão, mưa lớn kéo dài làm môi trường ao nuôi thay đổi đột ngột, một số ao tôm có hiện tượng nổi đầu, bỏ ăn; rải rác một số hộ tôm có dấu hiệu bệnh phân trắng, teo gan nhưng ở mức độ nhẹ không ảnh hưởng nhiều tình hình nuôi giống. Các khu vực bắt đầu thả nuôi ở xã Vĩnh Tân, Hoà Minh, Phước Thể,...

- Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng đã phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, bảo vệ các loại hải sản trong mùa sinh sản. Số vụ vi phạm trong tháng (từ ngày 01/8/2018 đến 11/8/2018) là 37 vụ, trong đó: sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ 26 vụ, hành nghề giã cào bay sai vùng quy định 06 vụ; hành nghề giã cào bay trong thời gian cấm khai thác 02 vụ, không bằng thuyền trưởng 01 vụ, không đăng kiểm lại tàu cá theo quy định 01 vụ, sử dụng ngư cụ cấm 01 vụ. Lũy kế 8 tháng 249 vụ vi phạm, trong đó: Sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định 90 vụ; hành nghề giã cào bay sai vùng quy định 08 vụ; hành nghề giã cào bay trong thời gian cấm khai thác 16 vụ, hành nghề giã cào đáy sai vùng khai thác 14 vụ; không bằng thuyền trưởng 19 vụ, không đăng kiểm lại tàu cá theo quy định 19 vụ, sử dụng ngư cụ cấm 11 vụ, hành nghề lặn trái phép 27 vụ,...

- Tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền về luật biển, an toàn hàng hải cam kết không đánh bắt vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài cho ngư dân trong tỉnh.

II. Công nghiệp; đầu tư phát triển; đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư
1. Công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 0,36% so với tháng trước, tăng 36,97% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 1,63%; ngành chế biến, chế tạo tăng 5,97%; sản xuất và phân phối điện tăng 66,91%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,29%. Lũy kế 8 tháng năm 2018 tăng 21,82% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện duy trì tốc độ tăng trưởng cao 39,56%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,27%; ngành khai khoáng tăng 6,76%; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,34%.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 39,65%; sản xuất và phân phối điện tăng 39,56%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 16,79%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu tăng 10,20%. Một số ngành có chỉ số giảm nhiều gồm: Sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 38,77%; khai thác quặng kim loại giảm 26,75%; sản xuất kim loại giảm 18,83%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 11,54%,...

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8/2018 (tính theo giá so sánh 2010) ước đạt 2.455,84 tỷ đồng tăng 4,05% so với tháng trước và tăng 27,56% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 8 tháng đạt 17.667,66 tỷ đồng (tăng 14,08% so với cùng kỳ năm trước); trong đó ngành công nghiệp khai khoáng ước đạt 557,08 tỷ đồng (tăng 10,75%); công nghiệp chế biến chế tạo 10.395,25 tỷ đồng (tăng 2,81%); sản xuất và phân phối điện 6.532,79 tỷ đồng (tăng 38,81%); ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 182,54 tỷ đồng (tăng 9,36% so với cùng kỳ năm trước).

Các sản phẩm sản xuất trong 8 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước gồm: Cát sỏi các loại (tăng 0,69%), đá khai thác (tăng 10,89%), thủy sản đông lạnh (tăng 9,79%), thủy sản khô (tăng 7,73%), nước mắm (tăng 2,45%), hạt điều nhân (tăng 1,88%), nước khoáng (tăng 0,89%), quần áo may sẵn (tăng 14,03%), gạch các loại (tăng 3,15%), nước máy sản xuất (tăng 9,06%), điện (tăng 39,14%), sơ chế mũ cao su (tăng 3,46%), giày dép các loại (tăng 41,56%). Sản phẩm giảm gồm: Muối hạt (giảm 2,0%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (giảm 3,75%), thức ăn gia súc (giảm 0,21% so với cùng kỳ năm trước).

        Nhìn chung, sản xuất công nghiệp trong 8 tháng tăng trưởng khá cao (tăng 14,08% so với cùng kỳ năm 2017); trong đó, nổi bật là ngành sản xuất và phân phối điện có mức tăng cao (tăng 38,81%) do các công ty sản xuất điện hoạt động ổn định. Trong thời gian qua, việc phát triển nguồn điện trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư; đến nay, tỉnh đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, nhiệt điện Vĩnh Tân 4, nhiệt điện Vĩnh Tân 1, phong điện 1 Bình Thuận giai đoạn 1 (30MW), điện gió Phú Quý (6MW), điện gió Phú Lạc (24MW),… Bên cạnh đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo và ngành cung cấp nước hoạt động ổn định. Riêng hoạt động của ngành công nghiệp khai khoáng đang phục hồi sau thời gian dài gặp khó khăn, giá trị và sản lượng các sản phẩm chủ yếu như: Cát sỏi các loại, đá khai thác đều tăng so với cùng kỳ năm 2017. 

2. Đầu tư phát triển

Trong tháng, vốn đầu tư thực hiện thuộc vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 210,07 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đạt 1.489,87 tỷ đồng (tăng 70,80% so với cùng kỳ năm 2017); trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 1.093,03 tỷ đồng (tăng 73,48% so với cùng kỳ năm 2017), vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 345,65 tỷ đồng (tăng 76,19%) và vốn ngân sách nhà nước cấp xã 51,18 tỷ đồng (tăng 11,15% so với cùng kỳ năm 2017).

* Tình hình triển khai các dự án trọng điểm năm 2018: Theo Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2018. Kết quả triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm đến cuối tháng 7/2018 như sau:

- Dự án Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân: Tổng mức đầu tư là 377 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh. Kế hoạch vốn năm 2018: 40 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh). Khối lượng thực hiện từ đầu năm 2018 đến tháng 7 là 788 triệu đồng; lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến tháng 7/2018 là 249,62 tỷ đồng.

- Dự án phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty: Hiện nay, dự án đang được UBND tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư. Kế hoạch 2018 chưa bố trí vốn.

- Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý: Tổng mức đầu tư dự án là 544,69 tỷ đồng, kế hoạch 2018 ngân sách trung ương bố trí 273,756 tỷ đồng. Tổng diện tích thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 72.837.6 m2, tổng kinh phí bồi thường khoảng 7,587 tỷ đồng; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 04 đợt với diện tích đất được bồi thường 28.221,5 m2/49 hộ, kinh phí bồi thường 6,475 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện từ đầu năm đến tháng 7/2018 là 103,8 tỷ đồng; lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến tháng 7/2018 là 234,3 tỷ đồng.

- Dự án đường Lê Duẩn đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Hồng Phong: Tổng mức đầu tư là 417 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh và nguồn vốn xổ số kiến thiết. Kế hoạch vốn năm 2018: 70 tỷ đồng (nguồn vốn Xổ số kiến thiết). Khối lượng thực hiện từ đầu năm đến tháng 7/2018 là 16,83 tỷ đồng; lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến tháng 7/2018 là 221,18 tỷ đồng. 

- Đường Hùng Vương (đoạn từ vòng xoay đại lộ Tôn Đức Thắng đến giáp cầu Hùng Vương):

+ Đoạn qua khu dân cư Hùng Vương II (đoạn 1): Chiều dài tuyến đường là 888,9m, tổng mức đầu tư 62,2 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2018: 3,587 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh). Lũy kế khối lượng thực hiện từ đầu năm đến tháng 7/2018 là 1,15 tỷ đồng; lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến tháng 7/2018 là 48,66 tỷ đồng. Lũy kế giá trị giải ngân từ đầu năm đến tháng 7/2018 là 2,19 tỷ đồng; lũy kế giá trị giải ngân từ khởi công đến tháng 7/2018 là 46,69 tỷ đồng.

 + Đoạn qua khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2B (đoạn 3): Chiều dài tuyến đường 366m, tổng mức đầu tư là 34.1 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2018: 20 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh). Khối lượng thực hiện từ đầu năm đến tháng 7/2018 là 9,06 tỷ đồng; lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến tháng 7/2018 là 18,17 tỷ đồng. Giá trị giải ngân từ đầu năm đến tháng 7/2018 là 5,77 tỷ đồng; lũy kế giá trị giải ngân từ khởi công đến tháng 7/2018 là 11,77 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Đã thi công hoàn thành phần đường, thoát nước, vỉa hè, dải phân cách; đang thi công hoàn thiện điện chiếu sáng, cây xanh.

- Đường từ Cầu Hùng Vương đến đường ĐT 706B: Tổng mức đầu tư 285,994 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2018: 55 tỷ đồng (vốn ngân sách tỉnh 50 tỷ và nguồn vốn xổ số kiến thiết 5 tỷ). Khối lượng thực hiện từ đầu năm đến đến tháng 7/2018 là 33,26 tỷ đồng; lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến tháng 7/2018 là 120,25 tỷ đồng. Giá trị giải ngân từ đầu năm đến tháng 7/2018 là 54,5 tỷ đồng; lũy kế giá trị giải ngân từ khởi công đến tháng 7/2018 là 120,25 tỷ đồng.

- Dự án đường Lê Duẩn đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo: Tổng mức đầu tư: 243,873 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2018: 60 tỷ đồng (vốn ngân sách tỉnh 40 tỷ đồng, nguồn vốn xổ số kiến thiết 20 tỷ đồng). Khối lượng thực hiện từ đầu năm đến tháng 7/2018 là 49,09 tỷ đồng; lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến tháng 7/2018 là 90,55 tỷ đồng.

- Dự án mở rộng đường từ Đá Ông Địa đến khu du lịch Hoàng Ngọc: Tổng chiều dài 6.009m, chiều rộng mặt đường 09 m, kinh phí đầu tư là 97,096 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2018: 20 tỷ đồng (nguồn vốn xổ số kiến thiết). Đã bố trí cho dự án 29,247 tỷ đồng. Hiện nay, các ngành chức năng đang tiến hành kiểm kê áp giá đền bù đất, vật kiến trúc nằm trong phạm vi công trình.

- Sân bay Phan Thiết: Tổng mức đầu tư là 1.694 tỷ đồng, triển khai hạng mục chính gồm: Hạng mục hàng không dân dụng và hạng mục sân bay quân sự. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án là 543 ha với 48 hộ và 06 tổ chức. Kết quả thực hiện:

+ Đã cơ bản thực hiện xong và bàn giao toàn bộ mặt bằng sân bay giai đoạn đến năm 2030 là 543 ha. Tổng kinh phí đã phê duyệt và thực hiện đến nay là 190,545 tỷ đồng (Tỉnh chi trả 23,119 tỷ đồng, Bộ Quốc phòng chi trả 167,426 tỷ đồng).

- Nhà hát và triển lãm văn hoá nghệ thuật tỉnh Bình Thuận: Tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2018: 27 tỷ đồng (nguồn vốn xổ số kiến thiết).

3. Đăng ký kinh doanh

Từ ngày 15/7/2018 đến ngày 15/8/2018, đã tiếp nhận 88 hồ sơ thành lập mới (giảm 26,67% so cùng kỳ năm trước), tổng vốn đăng ký mới là 732 tỷ đồng (giảm 37,76%); giải thể 14 doanh nghiệp (ít hơn 9 doanh nghiệp so cùng kỳ năm trước); thông báo tạm ngừng 6 trường hợp; đăng ký thay đổi 120 trường hợp (giảm 4,77% so cùng kỳ năm 2017). Lũy kế 8 tháng (từ đầu năm đến 15/8/2018), đã cấp thành lập mới 819 doanh nghiệp (tăng 21,12% so với cùng kỳ); tổng vốn đăng ký mới là 9.941 tỷ đồng (tăng 5,54% so với cùng kỳ).

4. Đăng ký đầu tư

Tình hình cấp phép đầu tư: Trong tháng 8 (tính đến ngày 16/8/2018), trên địa bàn tỉnh có 11 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 120 ha, tổng vốn đăng ký 1.096 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 16/8/2018, toàn tỉnh có 111 dự án đã được cấp, điều chỉnh (trong đó có 80 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư), với diện tích 3.336 ha, vốn đầu tư 29.250 tỷ đồng.

* Công tác hỗ trợ doanh nghiệp: Tỉnh đang tập hợp hồ sơ doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu xét tặng “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu và tiêu biểu xuất sắc năm 2018. Đã tổ chức 01 khoá học “Quản trị doanh nghiệp” cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp trên Website xuctienbinhthuan.vn.

III. Thương mại, giá cả; du lịch; xuất nhập khẩu; giao thông vận tải

1. Thương mại, giá cả

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2018 ước đạt 4.234,7 tỷ đồng, tăng 0,49% so tháng trước và tăng 8,21% so tháng cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 8 tháng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 33.167,9 tỷ đồng, tăng 11,68% so cùng kỳ năm trước. Chia ra:

+ Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 8/2018 ước đạt 2.820,4 tỷ đồng, tăng 0,49% so tháng trước và tăng 8,17% so tháng cùng kỳ năm trước; luỹ kế 8 tháng ước đạt 22.101,8 tỷ đồng, tăng 11,32% so cùng kỳ năm trước;

       + Doanh thu dịch vụ tháng 8/2018 ước đạt 1.414,3 tỷ đồng, tăng 0,5% so tháng trước và tăng 8,28% so tháng cùng kỳ năm trước; luỹ kế 8 tháng ước đạt 9.845,1 tỷ đồng, tăng 12,40% so cùng kỳ năm trước.

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2018 so tháng trước tăng 0,26%; so với tháng cùng kỳ năm trước (sau 01 năm) tăng 3,88%; bình quân 8 tháng năm 2018 tăng 3,56% so bình quân 8 tháng năm 2017. Sau 8 tháng (so tháng 12/2017) chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,61%; trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,87%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,96%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 3,01%; nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 1,61%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,48%; thuốc và dịch vụ y tế giảm 4,66%; giáo dục tăng 0,06%; văn hoá giải trí và du lịch giảm 0,86%; giao thông tăng 6,27%; bưu chính viễn thông giảm 0,86%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 2,12%.

* Các nguyên nhân làm tăng CPI tháng 8 năm 2018

+ Giá thịt lợn tiếp tục tăng 1,33% so với tháng trước làm tăng chỉ số giá.

+ Từ ngày 01/8/2018, giá gas trong nước điều chỉnh tăng 11.000 đ/bình 12 kg tăng 3,14% so với tháng 7/2018, do giá gas thế giới bình quân tháng 8/2018 công bố tăng so với tháng trước.

+ Tháng 8 nằm trong tháng chuẩn bị khai giảng năm học mới 2018-2019, nhu cầu mua sắm quần áo, giầy dép, trang phục học sinh tăng cao, góp phần chỉ số giá may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,81% so với tháng trước.

+ Giá sách giáo khoa tăng 2,37%, giá sách năm nay có phần tăng so với cùng kỳ năm trước, giá sách tăng góp phần làm cho nhóm giáo dục tăng nhẹ 0,07%.

* Các nguyên nhân làm giảm CPI tháng 8 năm 2018

+ Chuẩn bị vào năm học mới nên nhu cầu du lịch vui chơi, giải trí của người dân có phần giảm mạnh, đặc biệt các tour du lịch trong nước giảm 9,19%, nhóm khách sạn giảm 2,44%, góp phần làm cho nhóm văn hoá, giải trí và du lịch giảm 0,53%.

+ Thời tiết trong tháng mát mẽ, nhờ có mưa, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện, nước cho sinh hoạt của người dân giảm, làm cho chỉ số giá điện sinh hoạt giảm 2,01%, chỉ số giá nước sinh hoạt giảm 0,64% so với tháng trước.

+ Giá xăng A95-IV giảm nhẹ 0,19% so với tháng trước do ảnh hưởng của đợt giảm giá ngày 07/8/2018.

- Công tác quản lý thị trường: Trong tháng 7 năm 2018, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 163 vụ, phát hiện và xử lý 119 vụ vi phạm, trong đó có 12 vụ vi phạm hàng cấm, 4 vụ vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá; 6 vụ vi phạm trong kinh doanh, 3 vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, 94 vụ vi phạm trên các lĩnh vực khác... đã xử phạt và thu nộp ngân sách Nhà nước 0,53 tỷ đồng. Luỹ kế 7 tháng năm 2018, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm kiểm soát 1.127 vụ, phát hiện và xử lý 609 vụ tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước gần 3,2 tỷ đồng.

- Chương trình Hội chợ triển lãm kích cầu tiêu dùng, Chương trình xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2018 được Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Thuận tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi, nhằm liên kết xúc tiến thương mại tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, thị hiếu, khách hàng, người tiêu dùng; công tác cải tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã phù hợp với thị trường khu vực nông thôn, miền núi, phát triển sản phẩm mới được nghiên cứu kỹ lưỡng. Đến với hội chợ triển lãm, ngoài việc trưng bày giới thiệu, quảng bá thương hiệu và bán các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam chất lượng cao giá cả hợp lý, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người dân, các doanh nghiệp còn thực hiện các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng và tìm kiếm đối tác, để mở rộng đại lý tiêu thụ hàng hoá và thiết lập kênh phân phối sản phẩm. Các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng: lương thực, thực phẩm, đường, dầu ăn, nước mắm, nước giải khát; quần áo thời trang trẻ em và người lớn; bếp ga; giày dép; hoá mỹ phẩm; các dịch vụ viễn thông,… được sản xuất tại Việt Nam, các mặt hàng phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: ngư lưới cụ, phân bón, giống cây trồng,…

Nhìn chung, tình hình thương mại trên địa bàn tỉnh có mức tăng trưởng nhẹ; tình hình lưu thông hàng hoá trong tháng vẫn tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, găm hàng,... Ngoài ra các siêu thị, các cửa hàng điện máy,... tung ra nhiều sự kiện để giảm giá, khuyến mãi với nhiều mặt hàng kéo dài trong nhiều ngày nhằm kích cầu người tiêu dùng nên sức mua tăng so tháng trước. Tháng 8 là tháng chuẩn bị cho năm học mới, nhu cầu mua sắm mặt hàng sách, vở, dụng cụ học sinh tăng lên đáng kể.

2. Du lịch

Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc, đáp ứng được nhu cầu của du khách đến tỉnh. Lượng khách đến các điểm tham quan và nghỉ dưỡng tăng khá. Các hoạt động du lịch và dịch vụ phục vụ khách du lịch phát triển ổn định, lượt khách quốc tế đến tỉnh có sự tăng trưởng trở lại.

Công tác quảng bá, giới thiệu một số sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, các tour du lịch hấp dẫn để phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng và giải trí của du khách trong nước và quốc tế được các công ty du lịch lữ hành tỉnh đẩy mạnh, phối hợp với các công ty lữ hành các tỉnh, vùng lân cận thiết kế những tour chuyên về du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Các dịch vụ ăn uống từ nhà hàng, đến các quán ăn bình dân đều đảm bảo an toàn thực phẩm, giá cả được niêm yết theo quy định; tình hình an ninh trật tự tại các điểm du lịch ổn định, tạo tâm lý thoải mái, an tâm cho du khách khi đến tỉnh du lịch.

Dự ước trong tháng 8/2018 các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đón và phục vụ 463,3 ngàn lượt khách, tăng 1,44% so tháng trước và tăng 8,62% so tháng cùng kỳ năm trước; số ngày khách phục vụ đạt 774,2 ngàn ngày khách tăng 1,48% so tháng trước và tăng 8,78% so tháng cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 8 tháng năm 2018 ước đạt 3.540,5 ngàn lượt khách, tăng 11,82% so cùng kỳ năm trước; số ngày khách ước đạt 5.773,9 ngàn ngày khách, tăng 12,88% so cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động du lịch tháng 8 năm 2018 ước đạt 1.070 tỷ đồng, tăng 0,44% so tháng trước và tăng 18,93% so tháng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng năm 2018 ước đạt 8.485 tỷ đồng, tăng 18,86% so cùng kỳ năm trước.

* Tình hình khách quốc tế: Số lượt khách quốc tế tháng 8 năm 2018 ước đạt 53.121 lượt khách, tăng 0,32% so tháng trước và tăng 12,98% so tháng cùng kỳ năm trước. Số ngày khách quốc tế lưu trú ước đạt 155.638 ngày khách, tăng 0,39% so tháng trước và tăng 13,28% so tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, lượt khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga là những quốc gia có tỷ lệ khách quốc tế đến du lịch tại tỉnh cao. Trung Quốc vẫn là thị trường có khách du lịch đến đông nhất, chiếm 35,19% (tháng 7 chiếm 33,73); thị trường Hàn Quốc có sự sụt giảm nhẹ, chiếm 16,71% (tháng 7 chiếm 17,32%) kế đến là thị trường Nga chiếm 13,04% (tháng 7 chiếm 14,22%); thị trường Đông Nam á, du khách Thái Lan chiếm 5,24% (tháng 7 chiếm 5,84%). Lượng khách đến từ Châu Âu trong tháng tăng nhẹ như: Hà Lan chiếm 3,46% (tháng 7 chiếm 1,37%); Pháp chiếm 2,57% (tháng 7 chiếm 1,56%); Đức chiếm 2,4% (tháng 7 chiếm 1,95%); Úc chiếm 1,7% (tháng 7 chiếm 1,51%).

3. Xuất, nhập khẩu:

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 8 năm 2018 ước đạt 39,07 triệu USD, giảm 2,74% so tháng trước và tăng 12,21% so tháng cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 8 tháng năm 2018 ước đạt 283,9 triệu USD, tăng 14,87% so cùng kỳ năm trước; trong đó: nhóm hàng thuỷ sản đạt 93,9 triệu USD (tăng 5,51%), hàng nông sản đạt 7,63 triệu USD (giảm 27,34%), hàng hoá khác 182,37 triệu USD (tăng 23,51%), trong đó hàng may mặc 111,14 triệu USD (tăng 17,33%). Sản lượng một số mặt hàng xuất khẩu như: cao su 708,6 tấn (giảm 61,86% so cùng kỳ); quả thanh long 3.733,1 tấn (tăng 31,38%); thuỷ sản 11.170,1 tấn (giảm 6,56%).

- Xuất khẩu trực tiếp 8 tháng năm 2018 đạt 270,13 triệu USD, tăng 16,75% so cùng kỳ năm trước, trong đó:

+ Xuất sang thị trường Châu Á ước đạt gần 172 triệu USD, tăng 14,72% so cùng kỳ năm trước (trong đó, Đông Á đạt 157,21 triệu USD, tăng 17,63%). Tăng chủ yếu ở thị trường Nhật Bản (tăng ở mặt hàng cá đông lạnh, bạch tuộc, giày dép, sản phẩm giấy, sản phẩm may mặc); Đài Loan (tăng ở mặt hàng bộ quần áo, giày dép, bạch tuộc); Thái Lan (tăng ở mặt hàng thanh long); Campuchia (tăng ở mặt hàng ngô hạt); Trung Quốc (tăng ở mặt hàng quặng và các loại khoáng sản khác; Pakixtan (tăng ở mặt hàng giày dép).

+ Xuất sang thị trường Châu Âu đạt 47,72 triệu USD, tăng 49,49% so cùng kỳ năm trước (trong đó, Bắc Âu đạt 10,35 triệu USD, tăng 46,69%; Nam Âu đạt 11,80 triệu USD, tăng 7,21%; Tây Âu đạt 24,29 triệu USD (tăng 82,02%).

+ Xuất sang thị trường Châu Mỹ đạt 45,54 triệu USD, tăng 2,23% so cùng kỳ năm trước (trong đó, Bắc Mỹ đạt 35,70 triệu USD, giảm 4,73%).

- Ủy thác xuất khẩu 8 tháng năm 2018 ước đạt 13,80 triệu USD, giảm 12,74% so cùng kỳ.

- Xuất khẩu dịch vụ du lịch tháng 8 năm 2018 ước đạt 19,03 triệu USD, tăng 0,24% so tháng trước và tăng 11,12% so tháng cùng kỳ năm trước; luỹ kế 8 tháng năm 2018 ước đạt 156,93 triệu USD, tăng 13,95% so cùng kỳ năm trước.

- Nhập khẩu tháng 8 năm 2018 ước đạt 78,91 triệu USD, giảm 7,38% so tháng trước và giảm 24,31% so tháng cùng kỳ năm trước; luỹ kế 8 tháng năm 2018 ước đạt 546,21 triệu USD, giảm 29,29% so cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, trong 8 tháng năm 2018, nhóm hàng thủy sản vẫn giữ mức xuất khẩu tăng ổn định nhờ vào các hợp đồng được ký kết trong những tháng đầu năm. Nhóm hàng nông sản giảm sâu so cùng kỳ, chủ yếu do mặt hàng cao su giảm mạnh và nhân hạt điều không có nhiều hợp đồng xuất khẩu, thị trường tiêu thụ chủ yếu bán nội địa đi các tỉnh như Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh,... Nhóm hàng hoá khác chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu mặt hàng may mặc và giày dép, hai mặt hàng này ngay từ những tháng đầu năm đã có nhiều hợp đồng ký kết được thực hiện.

4. Giao thông vận tải

- Vận tải hành khách:

+ Ước tháng 8/2018 đã vận chuyển 1.888,2 nghìn hành khách và luân chuyển 97,54 triệu hk.km. Lũy kế 8 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển 15.027,2 nghìn nh khách (đạt 62,51% kế hoạch năm, tăng 9,70% so với cùng kỳ năm trước) và luân chuyển 776,70 triệu hk.km (đạt 64,51% kế hoạch năm, tăng 10,06% so với cùng kỳ).

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 8/2018 vận chuyển hành khách đường bộ đạt 1.872,8 nghìn hành khách (lũy kế 8 tháng đạt 14.904,5 nghìn hành khách, tăng 9,72% so với cùng kỳ năm trước); vận chuyển hành khách đường thủy đạt 15,40 nghìn hành khách (lũy kế 8 tháng đạt 122,67 nghìn hành khách, tăng 8,29% so với cùng kỳ); luân chuyển hành khách đường bộ đạt 95,84 triệu hk.km (lũy kế 8 tháng đạt 763,06 triệu hk.km, tăng 10,10% so với cùng kỳ), luân chuyển hành khách đường thủy đạt 1,71 triệu hk.km (lũy kế 8 tháng đạt 13,63 triệu hk.km, tăng 7,86% so với cùng kỳ năm trước).

- Vận tải hàng hoá:

+ Ước tháng 8/2018 vận chuyển hàng hoá đạt 753,14 nghìn tấn và luân chuyển hàng hoá đạt 42,34 triệu tấn.km. Lũy kế 8 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển 5.878,7 nghìn tấn hàng hoá (đạt 63,56% kế hoạch năm, tăng 9,24% so với cùng kỳ năm trước) và luân chuyển hàng hoá đạt 331,38 triệu tấn.km (đạt 65,61% kế hoạch năm, tăng 9,31% so với cùng kỳ).

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 8/2018, vận chuyển hàng hoá đường bộ đạt 752,4 nghìn tấn (lũy kế 8 tháng đạt 5.872,9 nghìn tấn, tăng 9,23% so với cùng kỳ năm trước); vận chuyển hàng hoá đường thủy đạt 0,74 nghìn tấn (lũy kế 8 tháng đạt 5,75 nghìn tấn, tăng 9,73% so với cùng kỳ); luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 42,25 triệu tấn.km (lũy kế 8 tháng đạt 330,72 triệu tấn.km, tăng 9,30% so với cùng kỳ), luân chuyển hàng hoá đường thủy đạt 83,5 ngàn tấn.km (lũy kế 8 tháng đạt 653,98 ngàn tấn.km, tăng 10,94% so với cùng kỳ năm trước).

- Cảng tổng hợp Vĩnh Tân: Ước tháng 8/2018, sản lượng hàng hóa thông qua cảng là 12.000 tấn; lũy kế 8 tháng ước đạt 57.493 tấn hàng hóa. Các mặt hàng chủ yếu thông qua cảng gồm tinh quặng elmenite, cát xây dựng, muối,...

Nhìn chung, trong tháng 8/2018, công tác bảo đảm giao thông, lưu thông đi lại được thực hiện tốt, không có tuyến đường nào ách tắc. Vận tải đường bộ, đường biển ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quản lý chặt chẽ các khâu trong công tác kiểm định xe cơ giới, sát hạch cấp giấy phép lái xe; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và siết chặt quản lý các cơ sở đào tạo hoạt động trên địa bàn và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý ngăn chặn xe quá tải, quá khổ, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.

IV. Thu, chi ngân sách; hoạt động tín dụng

1. Thu ngân sách

Ước thu ngân sách tháng 8 đạt 550 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng là 6.682,0 tỷ đồng, đạt 78,61% dự toán năm (giảm 2,73% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó: Thu nội địa (trừ dầu): 4.573,6 tỷ đồng, đạt 75,97% dự toán năm (tăng 7,35% so với cùng kỳ năm trước). Riêng thu thuế, phí 3.719,2 tỷ đồng, đạt 69,91% dự toán năm (tăng 16,81% so với cùng kỳ năm trước); thu tiền sử dụng đất 854,5 tỷ đồng, đạt 122,07% dự toán năm (giảm 20,63%); thu thuế xuất nhập khẩu 910,2 tỷ đồng, đạt 91,02% dự toán năm (giảm 35,62%) và thu dầu thô 1.198,2 tỷ đồng, đạt 80,96% dự toán năm (tăng 0,24% so với cùng kỳ năm trước).

Dự ước các khoản thu tăng (giảm) của 8 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước như sau: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 736,8 tỷ đồng (tăng 22,31% so với cùng kỳ năm trước), thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 447,6 tỷ đồng (tăng 8,35%), thu ngoài quốc doanh 712,8 tỷ đồng (tăng 25,24%), thuế thu nhập cá nhân 333,2 tỷ đồng (tăng 39,28%), thuế bảo vệ môi trường 275,3 tỷ đồng (giảm 17,41%), lệ phí trước bạ 174,1 tỷ đồng (tăng 67,22%), thu từ các loại phí, lệ phí 88,7 tỷ đồng (tăng 20,27%), thu xổ số kiến thiết 581,1 tỷ đồng (tăng 14,77%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 76,8 tỷ đồng (tăng 44,10%), thu tiền sử dụng đất 854,5 tỷ đồng (giảm 20,63%), thu từ dầu thô 1.198,2 tỷ đồng (tăng 0,24%) và thu thuế xuất nhập khẩu đạt 910,2 tỷ đồng (giảm 35,62%).

Riêng khối huyện, thị xã, thành phố kết quả thu trong tháng 8 đạt 193,0 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng 2018 đạt 1.848,6 tỷ đồng, đạt 100,25% dự toán năm (tăng 28,84% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó: Phan Thiết thu 815,1 tỷ đồng, đạt 97,97% dự toán (tăng 25,48% so cùng kỳ năm trước); La Gi: 124,4 tỷ đồng, đạt 101,17% dự toán (tăng 42,14%); Tuy Phong: 165,5 tỷ đồng, đạt 87,59% dự toán (tăng 5,61%); Bắc Bình: 79,0 tỷ đồng, đạt 99,95% dự toán (tăng 44,73%); Hàm Thuận Bắc: 282,9 tỷ đồng, đạt 136,66% dự toán (tăng 75,14%); Hàm Thuận Nam: 128,2 tỷ đồng, đạt 88,43% dự toán (tăng 14,27%); Tánh Linh: 73,3 tỷ đồng, đạt 88,33% dự toán (tăng 23,79%); Đức Linh: 84,7 tỷ đồng, đạt 94,11% dự toán (giảm 0,89%); Hàm Tân: 65,6 tỷ đồng, đạt 86,34 dự toán (tăng 16,98%) và Phú Quý thu 29,8 tỷ đồng, đạt 149,12% dự toán năm (tăng 151,96%).

2. Chi ngân sách

Ước chi ngân sách địa phương trong tháng 8 là 515 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng 5.416,1 tỷ đồng (đạt 60,3% dự toán năm). Trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.568,5 tỷ đồng (đạt 80,5% dự toán năm); chi thường xuyên 3.322,5 tỷ đồng (đạt 58,9% dự toán năm). Trong chi ngân sách, đã bám sát theo Nghị quyết HĐND tỉnh, Quyết định giao dự toán của Chủ tịch UBND tỉnh. Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, nhất là kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác nước ngoài, kinh phí mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền. Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước.

3. Hoạt động tín dụng

Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương liên quan đến hoạt động ngân hàng như: Chỉ thị 04/CT-NHNN ngày 02/8/2018 về tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của hoạt động ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018; thực hiện quy định về lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực ưu tiên (Công văn số 5321/NHNN-TTGSNH ngày 17/7/2018)… Đồng thời, để thực hiện tốt việc bảo vệ tiền Việt Nam theo Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và ngăn chặn tình trạng viết vẽ bậy với nội dung xấu lên tờ tiền, tỉnh đã triển khai văn bản đến các đơn vị chức năng (các Tổ chức tín dụng, Kho bạc nhà nước, Ủy ban Nhân dân các cấp, báo, đài, siêu thị, ban quản lý chợ trên địa bàn; trả lời phỏng vấn tuyên truyền, khuyến cáo về tín dụng đen…).

Trong tháng, các Tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng tín dụng an toàn và có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu và các chương trình, chính sách tín dụng của địa phương; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ thị trường, cơ cấu lại và giải quyết nợ xấu; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đối thoại và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

- Tình hình thực hiện lãi suất: Đã thực hiện tốt các quy định về lãi suất huy động và cho vay, tiết kiệm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng. Mặt bằng lãi suất tương đối ổn định so với tháng trước. Hiện nay, lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng đến dưới 6 tháng là 4,3-5,5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,3-6,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6,5-7,3%/năm. Lãi suất cho vay các khoản vay mới ở các lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn 6-6,5%/năm, các lĩnh vực khác từ 9-10%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến từ 10-11,5%/năm.

- Hoạt động tín dụng: Được tiếp tục đẩy mạnh để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đến 31/7/2018, nguồn vốn huy động đạt 32.867 tỷ đồng (tăng 6,82% so với đầu năm, giảm 1,03% so với tháng trước); tổng dư nợ cho vay đạt 42.903 tỷ đồng (tăng 10,77% so với đầu năm, tăng 1,04% so với tháng trước). Ước đến 31/8/2018: Vốn huy động đạt 33.229 tỷ đồng (tăng 8,0% so với đầu năm, tăng 1,1% so với tháng trước); dư nợ đạt 43.379 tỷ đồng (tăng 12,0% so với đầu năm, tăng 1,11% so với tháng trước).

- Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 24.756 tỷ đồng (chiếm 57,7% tổng dư nợ); dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 956 tỷ đồng (chiếm 2,2% tổng dư nợ); dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 7.245 tỷ đồng (chiếm 16,9% tổng dư nợ); dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.378 tỷ đồng/126.391 khách hàng.

- Chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP: Tổng số tiền cam kết cho vay theo hợp đồng tín dụng là 1.082 tỷ đồng, đã giải ngân 1.075 tỷ đồng, dư nợ là 1.028 tỷ đồng (cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 304 tỷ đồng, cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 711 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu 13 tỷ đồng).

- Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định 813/QĐ-NHNN và Nghị quyết 30/NQ-CP: Dư nợ cho vay đạt 397 tỷ đồng phục vụ sản xuất tôm giống, nuôi tôm thịt, mua bò và chăm sóc bò giống, trồng thanh long.

- Cho vay hỗ trợ nhà ở: Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở là 36,5 tỷ đồng/108 khách hàng; trong đó dư nợ cho vay mua nhà ở xã hội là 2,2 tỷ đồng/13 khách hàng, dư nợ cho vay xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở là 34,3 tỷ đồng/95 khách hàng. Hiện tại, việc cho vay phát triển nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP đang được triển khai tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (Trung ương phân bổ 15 tỷ đồng).

- Cho vay hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 theo QĐ số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017: Dư nợ cho vay đạt 32 tỷ đồng/48 khách hàng (lãi suất cho vay từ 7-8,5%/năm).

- Chất lượng tín dụng: Các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp để ngăn chặn và xử lý nợ xấu, trong đó thực hiện đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý, thu nợ. Đến 31/7/2018, nợ xấu (nội bảng) trên địa bàn là 538 tỷ đồng (chiếm 1,25% tổng dư nợ), tăng 0,17% so với tháng trước.

- Hoạt động thanh toán, cung ứng tiền mặt: Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển lương qua tài khoản, thanh toán qua POS. Mạng lưới ATM, POS tiếp tục được mở rộng, hoạt động thông suốt và an toàn. Đến 31/7/2018, trên địa bàn có 164 máy ATM và 1.430 máy POS, hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tình hình thị trường ngoại tệ và vàng trên địa bàn: Các tổ chức tín dụng đã bám sát sự điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước để ấn định tỷ giá mua, bán cho phù hợp; đồng thời thường xuyên theo dõi hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ. Doanh số mua bán ngoại tệ trong 7 tháng đạt 1.317 triệu USD, trong đó doanh số chi trả kiều hối đạt 69,7 triệu USD.

Nhìn chung, hoạt động tín dụng trên địa bàn tiếp tục ổn định. Trong tháng, tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, các văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương nhằm duy trì sự ổn định của hoạt động ngân hàng.

V. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1. Văn hoá - Thông tin

Hoạt động văn hoá, thông tin trong tháng (từ ngày 10/7/2018 - 10/8/2018) đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh như:

- Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018); 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và tuyên truyền Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt,... với 5.135 giờ phát thanh xe loa phóng thanh, cắt dán 4.329 m băng rôn khẩu hiệu, kẻ vẽ 4.155 m2 pa nô, hơn 5.835 m cờ dây và 4.267 cờ các loại.

- Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng: Hỗ trợ Trại giam Z30D tổ chức “Lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện”. Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh biểu diễn 01 buổi phục vụ chính trị. Tham gia phục vụ “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ” ngày 27/7.

- Hoạt động Thư viện: Đã cấp mới 99 thẻ bạn đọc (31 thẻ thiếu nhi), phục vụ 3.406 lượt bạn đọc (thiếu nhi 1.002 lượt), luân chuyển 19.125 lượt tài liệu (thiếu nhi 11.005 lượt).

- Hoạt động bảo tồn, bảo tàng: Trong tháng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong tháng các Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận, Bảo tàng tỉnh, Ban Quản lý di tích Tháp Pô Sah Inư, Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm đã đón và phục vụ 361 đoàn với 57.772 lượt khách đến tham quan.

- Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng: Đã phục vụ vùng sâu, miền núi, thiếu nhi 69 buổi, thu hút 20.700 lượt người xem.

2. Thể dục thể thao

Hoạt động thể thao quần chúng: Tham gia giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng Tranh cúp Truyền hình An Giang năm 2018; tổ chức thành công giải trẻ Taekwondo Cụm các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2018.

Hoạt động thể thao thành tích cao: Tham gia giải Taekwondo vô địch lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2018 tại Tiền Giang (giành 05 huy chương vàng, 06 huy chương bạc, 07 huy chương đồng); giải Karatedo vô địch CLB toàn quốc năm 2018 tại Gia Lai (giành 01 huy chương đồng); giải Judo vô địch trẻ toàn quốc năm 2018 tại Bạc Liêu (giành 01 huy chương đồng); giải Điền kinh quốc tế Tp. Hồ Chí Minh mở rộng năm 2018. Tính đến tháng 8/2018, tổng số huy chương các loại đạt được 67/90 huy chương (đạt 74% chỉ tiêu), trong đó 26/26 huy chương vàng (đạt 100% chỉ tiêu), 18/24 huy chương bạc (đạt 75% chỉ tiêu), 23/40 huy chương đồng (đạt 58% chỉ tiêu).

3. Giáo dục và Đào tạo

Trong tháng 8, Ngành Giáo dục và Đào tạo đã phúc khảo xong tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông. Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho năm học 2018-2019; Công tác huy động học sinh đến trường, lớp học, phấn đấu thực hiện đạt chuẩn tiêu chí 5 về trường học trong chương trình xây dựng nông thôn mới; các tổ chức, đoàn thể nhiều địa phương đã phối hợp, rà soát số trẻ trên địa bàn, thực hiện tuyên truyền, vận động trẻ ra lớp với mục tiêu đảm bảo đạt tỷ lệ cao nhất. Hiện tại, các trường trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 vào ngày 05/9/2018.

Tham gia biên soạn công cụ số hoá môn Toán bằng tiếng Pháp do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Pháp ngữ châu Á - Thái Bình Dương (CREFAP) tổ chức tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Phối hợp với Công ty Cổ phần Sách - thiết bị giáo dục Miền Nam tổ chức tập huấn cho giáo viên Tin học cấp tiểu học về phương pháp giảng dạy, tại Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết; phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam tổ chức tập huấn cho giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học về phương pháp giảng dạy; tập huấn “Phương pháp đánh giá thường xuyên theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cán bộ, giáo viên cốt cán cấp tiểu học.

4. Y tế

Trong tháng, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa. Duy trì và phát huy tốt hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến, nhất là các bệnh viện tuyến huyện, tổ chức phục vụ kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Cơ bản đảm bảo cung ứng đủ thuốc, không để bệnh nhân thiếu thuốc tại các cơ sở điều trị. Chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân, đình chỉ các hoạt động vượt quá phạm vi kinh doanh của các phòng khám tư nhân.

Trong tháng (từ 15/7 đến 15/8/2018) toàn tỉnh có:

- Đã ghi nhận 88 cas mắc sốt xuất huyết (tăng 71% so với tháng trước); 47 cas mắc tay chân miệng (giảm 4% so với tháng trước); có 09 cas mắc sốt rét (tăng 12% so với tháng trước), không có cas mắc sốt rét ác tính. Hầu hết đều không có trường hợp nào tử vong.

- Tiêm chủng mở rộng, số trẻ <1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ là 2.132 trẻ, đạt tỷ lệ 8% kế hoạch năm; số phụ nữ có thai được tiêm UV2+ là 2.155 phụ nữ, đạt tỷ lệ 9% kế hoạch năm.

- Công tác phòng chống bệnh phong: Có 09 bệnh nhân hiện mắc bệnh phong, 01 bệnh nhân mới phát hiện, số bệnh nhân đang quản lý 465, không có bệnh nhân phong mới bị tàn tật độ II.

- Công tác phòng chống lao: Trong tháng có 1.088 lượt khám, 119 bệnh nhân thu dung điều trị, 65 bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới.

- Công tác phòng chống HIV: Trong tháng có 04 bệnh nhân nhiễm HIV mới (luỹ kế 1.370 bệnh nhân), 02 bệnh nhân mới chuyển AIDS (lũy kế: 985 bệnh nhân), 01 tử vong (lũy kế: 509 bệnh nhân).

- Công tác Dân số- KHHGĐ: Có 1.460 trẻ sinh ra trong tháng, 1.550 người mới đặt vòng và 22 cas mới triệt sản.

- Trong tháng đã phối hợp với Bệnh viện nhiệt đới Tp. Hồ Chí Minh tập huấn giám sát và điều trị sốt xuất huyết cho 100 bác sĩ và 200 Điều dưỡng tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn tỉnh.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đầu năm đến nay không có vụ ngộ độc xảy ra. Trong tháng có 3 bệnh viện (bệnh viện đa khoa khu vực La Gi, bệnh viện YHCT và phục hồi chức năng, bệnh viện Phổi) đã vượt hơn 100% công suất giường bệnh.

Triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế, không để xảy ra sai sót chuyên môn gây hậu quả nghiêm trọng; không có công chức, viên chức vi phạm y đức.

5. Lao động - Xã hội

- Trong tháng đã giải quyết việc làm cho 2.280 lao động. Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 16/8/2018 đã giải quyết việc làm cho 16.730 lao động (đạt 69,71% so kế hoạch năm); trong đó, cho vay vốn giải quyết việc làm 590 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp 3.000 lao động, đưa 109 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (bao gồm các thị trường: 13 lao động tại Đài Loan, 12 lao động tại Hàn Quốc, 75 lao động tại Nhật Bản, 09 lao động tại Ả Rập Xê Út); thông qua các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giải quyết việc làm cho 12.931 lao động.

- Công tác tuyển mới và đào tạo nghề cho 6.410 người (đạt 58,27% so kế hoạch năm); trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 3.677 người (đạt 61,28% so kế hoạch năm). Ký hợp đồng đặt hàng đào tạo nghề lao động nông thôn cho 545 người.

- Đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 941 người, luỹ kế từ đầu năm đến ngày 16/8/2018 là 5.880 người; số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 1.001 người, luỹ kế 5.465 người; số người có quyết định hỗ trợ học nghề 47 người, lũy kế 193 người.

-  Hiện toàn tỉnh có 2.507 người nghiện ma túy; có 108/127 xã, phường, thị trấn có người sử dụng trái phép chất ma túy (chiếm 85,04% xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy). Số người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, luỹ kế đến ngày 08/8/2018 là 1.400 người nghiện Heroin có hồ sơ quản lý (đạt 96,09% so với kế hoạch năm và tăng 15 người so với tháng trước).

- Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 6,55 tỷ đồng và đạt 109,2% kế hoạch năm (trong đó: cấp tỉnh đạt 113,4%; cấp huyện đạt 107,8%).

- Công tác chính sách người có công: Đã thực hiện tặng quà của Chủ tịch Nước và quà của Tỉnh nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) cho các huyện, thị xã, thành phố kịp thời, đầy đủ. Đưa 03 người có công tiêu biểu đi dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho 23 đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công; trợ cấp thờ cúng cho 53 người thờ cúng liệt sỹ; cấp mai táng phí cho 62 trường hợp; giới thiệu khám giám định chất độc hóa học cho 10 trường hợp; cung cấp dụng cụ chỉnh hình đến niên hạn cho 4 trường hợp, Quyết định trợ cấp ưu đãi giáo dục cho 7 trường hợp.

- Thực hiện chế độ cho các đối tượng khác: trợ cấp 1 lần cho 2 trường hợp, cấp BHYT cho 17 trường hợp; cấp mai táng phí cho 22 trường hợp.

6. Hoạt động Bảo hiểm

Tính đến ngày 31/7/2018, toàn tỉnh có 91.622 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, đạt 98,7% kế hoạch năm 2018 (tăng 7,2% so cùng kỳ năm trước); số người tham gia BHXH tự nguyện là 540 người, đạt 45,7% kế hoạch (giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 80.076 người, đạt 96,4% kế hoạch (tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước); số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 924.422 người (gồm thân nhân sỹ quan 10.017 thẻ), đạt 90,34% kế hoạch (tăng 4,6% so cùng kỳ năm trước). Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 79,18% (bao gồm 56.495 thẻ BHYT của người dân Bình Thuận học tập và lao động ở ngoài tỉnh).

Công tác thu: Tính đến ngày 31/7/2018, toàn tỉnh thu được 1.106,3 tỷ đồng, đạt 54,37% kế hoạch năm (tăng 0,67% so cùng kỳ năm trước). Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 151,8 tỷ đồng; nguyên nhân là do các nguồn chi và hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương chưa được trích chuyển đầy đủ, kịp thời, tình trạng chậm đóng, nợ đọng tại các đơn vị và địa phương vẫn chưa được khắc phục.

7. Tai nạn giao thông

Trong tháng 7/2018 (từ 16/6/2018 - 15/7/2018), tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra như sau:

- Số vụ tai nạn giao thông 41 vụ (so tháng trước tăng 09 vụ), so cùng kỳ năm trước giảm 02 vụ. Luỹ kế 7 tháng 249 vụ, tăng 27 vụ so cùng kỳ năm trước (trong đó đường sắt: 02 vụ).

- Số người bị thương 35 người (tăng 15 người so tháng trước), so cùng kỳ năm trước giảm 04 người. Luỹ kế 7 tháng 175 người, tăng 22 người so cùng kỳ năm trước (trong đó đường sắt bị thương 01 người).

- Số người chết 16 người (giảm 03 người so tháng trước), so cùng kỳ năm trước giảm 03 người. Luỹ kế 7 tháng 134 người (so cùng kỳ giảm 11 người).

Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra ở khu vực ngoài đô thị, nguyên nhân của các vụ tai nạn trên chủ yếu do người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, qua đường không quan sát, có rượu bia khi tham gia giao thông.

8. Thiên tai, cháy nổ

Tình hình thiên tai, cháy nổ và vi phạm môi trường trong tháng 8/2018 (từ 15/7/2018 - 15/8/2018) như sau:

- Cháy, nổ: Xảy ra 5 vụ cháy, không gây thiệt hại về người (tăng 01 vụ so cùng kỳ); giá trị thiệt hại 0,54 tỷ đồng (có 01 vụ chưa thống kê được thiệt hại) và không xảy ra nổ. Lũy kế 8 tháng năm 2018 đã xảy ra 52 vụ cháy, nổ (tăng 20 vụ so cùng kỳ) làm bị thương 04 người và chết 02 người. Tổng thiệt hại 7,97 tỷ đồng.

- Vi phạm môi trường: Đã phát hiện và xử lý 01 vụ (giảm 02 vụ so với cùng kỳ), xử phạt 15 triệu đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2018 đã phát hiện và xử lý 24 vụ (tăng 12 vụ so với cùng kỳ), xử phạt 1,53 tỷ đồng.

- Thiên tai: Xảy ra 4 đợt thiên tai, do nắng hạn trên địa bàn huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc; lốc xoáy, sóng lớn tại Phú Quý; mưa lớn cục bộ gây lũ, ngập úng tại huyện Tánh Linh. Gây hư hại 6 tàu đánh cá, 40 nhà dân, 2 trụ sở cơ quan; 2.350 ha lúa bị ngập, 5.286,61 ha hoa màu và lúa bị khô hạn; làm thiệt hại 19.130 triệu đồng./.

CTK Bình Thuận
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/