Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội năm 2018 tỉnh Bình Thuận
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018 có chuyển biến tích cực; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và tăng khá so cùng kỳ năm trước. Dự ước tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2018 tăng 8,08% so cùng kỳ năm trước; trong đó giá trị tăng thêm tăng 8,13%...
Hoạt động ngành
Hội nghị Giao ban công tác thống kê quý IV năm 2018 và triển khai công tác quý I năm 2019
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, chiều ngày 24/12/2018 Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thống kê quý IV năm 2018 và triển khai công tác quý I năm 2019. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, người lao động thuộc Văn phòng Cục và các đồng chí Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội nghị...
Tin khác liên quan
“Số liệu sai lệch sẽ “giết chết” các quyết định”
Tại Hội nghị Thống kê bộ, ngành năm 2018, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, thống kê là một ngành có vị trí quan trọng khi nền kinh tế đang chuyển đổi sang kinh tế thị trường để đo lường và đánh giá nền kinh tế…